Gazeteler

 • Yıl 4 - Sayı 195 - Sayfa 1

  Yıl 4 - Sayı 195 - Sayfa 1

 • Yıl 4 - Sayı 195 - Sayfa 2

  Yıl 4 - Sayı 195 - Sayfa 2

 • Yıl 4 - Sayı 195 - Sayfa 3

  Yıl 4 - Sayı 195 - Sayfa 3

 • Yıl 4 - Sayı 195 - Sayfa 4

  Yıl 4 - Sayı 195 - Sayfa 4

 • Yıl 4 - Sayı 195 - Sayfa 5

  Yıl 4 - Sayı 195 - Sayfa 5

 • Yıl 4 - Sayı 195 - Sayfa 6

  Yıl 4 - Sayı 195 - Sayfa 6

 • Yıl 4 - Sayı 195 - Sayfa 7

  Yıl 4 - Sayı 195 - Sayfa 7

 • Yıl 4 - Sayı 195 - Sayfa 8

  Yıl 4 - Sayı 195 - Sayfa 8

Sochi'de Atom Exfo Fuarına Katıldık

 • 0 Yorum
 • 27.04.2019
 • 808 Okunma
 • Yalçın TAŞLIALAN

Sochi'de Atom Exfo Fuarına Katıldık

Sochi'de Atom Exfo Fuarına Katıldık

Atom Exfo 2019 Fuarı için Rusya’nın Sochi kentine Gülnar Kafilesinden Basın Mensubu olarak fuara katıldım.Fuarda Gülnar İlçemize bağlı Büyükeceli Mahallemizde yapılacak olan Nükleer Santral için yetkililerle görüşmelerde bulundum.Akkuyu NGS yetkililerine sorular sorduk..Cevapları Akkuyu NGS Ceosu Vasiliy Korelskıy tarafından cevaplar verildi.
Soru ve cevaplar:

Nükkleer santraldeki çalışma koşulları herhangi bir risk taşıyorlar mı?
Nükleer santrallerde çalışmak, insan sağlığına zarar vermez. NGS çalışanları düzenli olarak sağlık muayenelerine tabi tutulduğundan, sağlık durumundaki herhangi bir değişikliğin varlığını veya yokluğunu doğru bir şekilde izleyebilen, çok miktarda veri toplanmaktadır.  Ve bu ayrıntılı veriler, sağlıkta bozulma eğilimlerinin olmadığını doğrulamaktadır. Modern NGS’nin bir ünitesindeki personel kadrosu yaklaşık 1000 kişiye kadardır, farklı uzmanlar farklı tür işlerde çalışırlar. NGS binalarındaki arka plan radyasyonu, ortalama olarak büyük şehirlerden daha düşüktür. Akkuyu NGS için referans bir santral olan Novovoronej NGS hakkında bahsedersek, son verilere göre, oradaki radyasyon seviyesi, doğal seviyeyi geçmemektedir.

 Nükleer güç santralin iklim üzerinde nasıl bir etkisi olacaktır?

Nükleer güç santralin tarım için herhangi bir zararı var mı?

Nükleer enerji santrali denizi kirletecek mi?
NGS inşaat ve işletilme teknolojilerinde, emisyon öngörülmez. Bu, ülkenin veya bölgenin enerji dengesinde nükleer enerji payındaki artıştan kaynaklanan olumlu bir çevresel etki hakkında konuşmamıza izin verir.  
Yıl boyunca 1 GW kapasiteye sahip NGS’nin işletilmesi, 9 milyon ton karbondioksit salınımını önler (hidrokarbon kaynaklarına dayalı üretim ile karşılaştırıldığında). Bu, yaklaşık 2 milyon otomobilin yıllık emisyonlarıyla eşittir.

 Akkuyu NGS'nin kapasitesi 4,8 GW olacak ve 4 ünitenin de işletmeye alınmasından sonra, santralin bir yıl boyunca çalışması, diğer üretim tiplerin kullanılması durumunda oluşabilecek 43 milyon tondan fazla CO2 salınımının önlemesine imkân verecektir.   

Tarım üzerindeki etki konusunda, bir örnek vereceğim.

İnşa edilen Akkuyu NGS'nin referans ünitelerinin faaliyet gösterdiği Novovoronej NGS, 50 yıldan daha uzun bir süre önce, 1964 yılında ilk ünitenin devreye alınması ile çalışmaya başladı. O zamandan beri teknolojiler geliştirildi, yeni üniteler inşa edildi, NVNGS inşaatçılarının köyü, 31 binden fazla nüfusa sahip bir şehir kadar büyüdü. Ve tüm bu süre boyunca, 50 yıldan fazla bir süredir, NVNGS bölgesi, yoğun olarak tarımcılığın, et ve süt hayvancılığın ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğinin yapıldığı bir bölgedir.

 Tarım ürünlerinin büyük ihracatçıları da dâhil olmak üzere, gelişmiş tarıma sahip birçok ülkede NGS’ler çalışmaktadır.  Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa, her iki ülke de, tarımsal ihracatta, hem tahıl ve diğer tarımsal ürünlerde, hem de hayvancılık ürünlerinde lider konumundadır.

Ayrıca, modern bir NGS gibi yüksek teknoloji tesisinin inşası sonucundaki bölgenin kalkınması, ticari işletme için teşvik edici hale gelir, iş yerleri yaratır, bölgedeki yeni sakinlerin akınına ve ödeme gücü olan taleplerin artışına katkıda bulunur ve böylece, yerel tarım üreticileri için pazarı genişletmektedir.

 

Ayrıca, nükleer teknolojiler, doğrudan tarımda da kullanılmaktadır. İzotoplar, toprağın özelliklerini ve içinde depolanan besin öğelerini belirlemek, gübrelerin etkinliğini incelemek için kullanılır. Radyasyon yöntemleri, ıslah teknolojilerinin bir parçası olarak ve ayrıca tarımsal ürünlerin üretimini yoğunlaştırmak için kullanılır.  

Belirli bir aralıktaki iyonlaştırıcı radyasyon, tohum çimlenmesinin hızlanmasına, verimlerinin artmasına katkıda bulunan bir etkiye sahiptir. Ürünün görünümü veya tadı değişmez ve kendisi radyasyon tehlikesi oluşturmaz. 

Deniz ekosistemleri üzerindeki etki ile ilgili olarak, NGS’nin soğutma sistemlerinde kullanıldığında, deniz suyunun, ne fiziksel, ne kimyasal ne de radyolojik, herhangi bir etkiye maruz kalmadığını söyleyebiliriz.

Bu soğutma yöntemi, Türkiye’de dâhil olmak üzere, birçok tesiste kullanılmaktadır. Mersin yakınlarında bulunan ASKEM Termik Santralinde, bu soğutma sistemi 2005 yılından beri kullanılıyor ve deniz ekosistemi üzerinde herhangi bir etki kaydedilmemiştir.

Akkuyu NGS’de uygulanacak doğrudan akışlı soğutma ilkesi, hiçbir tehlikeyi taşımamakla birlikte, Fransa, İngiltere, Finlandiya, İsveç, Litvanya ve diğer ülkelerde nükleer santrallerde uzun süredir kullanılmaktadır.  

Nükleer santralde olası bir sızıntının olması durumunda, öngörülen önlemler nedir?

Modern NGS’ler, sızıntıları önlemek amacıyla tasarlanmış, güvenilir, çok katmanlı güvenlik sistemi ile donatılmıştır. Bu sistem, bir matruşka gibidir. Birincisi, içinde uranyumun bulunduğu yakıt paletinin kendisidir. Paletler metal TVEL'lerde bulunmaktadır. Bir sonraki koruyucu bariyer, reaktör basınç kabıdır. Ve son olarak, dışarıda bir beton hermetik kaplanma (muhafaza) bulunmaktadır. Kap tasarımı, her türlü dış etkene dayanıma izin verir. Nükleer reaksiyonu tamamen durdurulana kadar kontrol edebilen bir kontrol ve koruma sistemi de vardır. Ayrıca, tüm istasyonlar birkaç çit koruması, kontrol noktaları ve diğer fiziksel koruma unsurları ile donatılmıştır.

Akkuyu NGS, dünyanın en güvenli santrali olarak tasarlanmakta ve inşa edilmektedir. Teknoloji, NGS’lerin güvenli bir şekilde inşa edilmesini ve işletilmesini sağlayan, 3+. nesil, modern Rus VVER 1200 reaktörler temelinde, seri NGS projesidir.

Projenin ana özellik, aktif geleneksel sistemlerle birlikte, ek pasif güvenlik sistemlerinin kullanılmasıdır. Depremlere, tsunamilere, kasırgalara, uçak kazalarına karşı koruma sağlandı.

Projenin benzersiz özellikleri şunlardır:

• Reaktör salonun kaplamasının çift muhafazası (muhafaza),

• Reaktör basınç kabının altında bulunan, aktif alanın erimiş yakıtı hapsetme düzeneği,

• Pasif artık ısı çekme sistemidir.

 – Bölgemizdeki istihdama nasıl bir katkı olacaktır?
Nüfus artışına ve göç azalmasına bir etki olacak mı? Gulnar'da hangi ekonomik faaliyet var, bölgemizde böyle bir faaliyet olacak mı? Bölgedeki tarım ve hayvancılık alanındaki faaliyetler neler olacaktır
İnşa edilen her NGS, ülke ve dolayısıyla bölge ekonomisinin kalkınmasını hızlandırır.  Enerji sistemindeki istikrara ek olarak, sosyo-ekonomik seviye yükselir, bölgenin altyapısı gelişir, tedarik zincirinde yer alan şirketler de dâhil olmak üzere, NGS yaşam döngüsünün tüm aşamalarında yeni istihdam alanları açılır. Akkuyu NGS projesinin uygulanması sırasında inşaatın zirvesinde 10.000'e kadar işçi ve uzmanın katılması beklenmektedir. Çalışanların yarısı, Mersin ilinden yerli çalışanların olacağı beklenmektedir.  Nükleer projelerinin deneyimine istinaden, NGS’de çalışan bir uzman için yaşamsal faaliyetlerin temini ve hizmet sağlama alanlarında 10 kişi gerekmektedir.  Buna göre, 3 500 personel için santralin yakınlarında nüfusu 30.000’dan fazla olan bir şehir kurulacaktır.  Aynen Rusya’daki ve Avrupa’daki NGS’lerin civarında olduğu gibidir.  

Bölgede modern NGS’nin inşası, ticari faaliyetler için teşvik edici bir unsur haline gelecek, yeni sakinlerin akınına ve bölgedeki satın alma gücünün artmasına katkıda bulunacak ve böylece, yerli üreticiler için, tarım ürünleri dâhil olmak üzere, pazarı genişletecektir.

Tarım ürünlerinin büyük ihracatçıları da dâhil olmak üzere, gelişmiş tarıma sahip birçok ülkede NGS’ler çalışmaktadır.  Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa, her iki ülke de, tarımsal ihracatta, hem tahıl ve diğer tarımsal ürünlerde, hem de hayvancılık ürünlerinde lider konumundadır.

Ayrıca, nükleer teknolojiler, doğrudan tarımda da kullanılmaktadır. İzotoplar, toprağın özelliklerini ve içinde depolanan besin öğelerini belirlemek, gübrelerin etkinliğini incelemek için kullanılır. Radyasyon yöntemleri, ıslah teknolojilerinin bir parçası olarak ve ayrıca tarımsal ürünlerin üretimini yoğunlaştırmak için kullanılır.  

Belirli bir aralıktaki iyonlaştırıcı radyasyon, tohum çimlenmesinin hızlanmasına, verim miktarının ve kalitesinin artmasına katkıda bulunan bir etkiye sahiptir. 

İnşa edilen Akkuyu NGS'nin referans ünitelerinin faaliyet gösterdiği Novovoronej NGS-2’nin bulunduğu bölge, santralin çalıştığı 50 yıldan fazla bir süredir yoğun tarım, et ve süt hayvancılığı ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği alanıdır. Bu zaman içinde, NVNGS inşaatçılarının köyü, 31 binden fazla nüfusa sahip modern bir şehir kadar büyüdü.


 


 

– Nükleer güç santrali hayatımızı değiştirecek mi? Bölgemiz için ne gibi ekonomik katkı olacak?

NGS’nin inşaatı, ülke ve dolayısıyla bölge ekonomisinin kalkınmasını teşvik eder. Enerji sistemindeki istikrara ek olarak, sosyo-ekonomik seviye yükselir, bölgenin altyapısı gelişir, tedarik zincirinde yer alan şirketler de dâhil olmak üzere, NGS yaşam döngüsünün tüm aşamalarında yeni istihdam alanları açılır.

NGS’nin ve inşaat edilen santralin inşaatçılarının ve çalışanlarının konut kampüslerinin altyapısını sağlayan tüm tesislerde, isteyen ve ilgili yeterliğe sahip, Mersin ve diğer yakın illerin sakinlerin çalışması öngörülmektedir. Nükleer projeleri uygulama deneyimine istinaden, NGS’de çalışan bir uzman için yaşamsal faaliyetlerin temini ve hizmet sağlama alanlarında 10 kişi gerekmektedir.  Buna göre, 3.500 personel için santralin yakınlarında nüfusu 30.000’dan fazla olan bir şehir kurulacaktır.  Aynen Rusya’daki ve Avrupa’daki NGS’lerin civarında olduğu gibidir.  

NGS’nin bulunduğu bölgede insan kapasitesi artar, kalifiye personel ihtiyacı düzenli hale gelir. Eğitim kurumlarında yeni fakülteler kurulur.  Bunun yanında, Mersin kenti, Türkiye’nin istikrarlı kalkınma politikasının itici gücü olacaktır. Bilhassa Mersin’de havaya СО2’in emisyonunun azaltılmasına imkân veren ve aynı zamanda enerji tüketimi artışını karşılayabilen çevre dostu elektrik enerjisinin üretimi sağlanacaktır.

Akkuyu NGS projesinin uygulanması ile birlikte, tüm Türkiye ve Mersin ili, öncellikle altyapı gelişimini, yeni istihdam yerleri, projeyi uygulayan şirketlerden vergi gelirleri elde edecektir. Bölgede yerel üretim, hizmet ve turizm sektörleri büyüyecektir.

Modern NGS’nin inşası, ticari faaliyetler için teşvik edici bir unsur haline gelecek, yeni sakinlerin akınına ve bölgedeki satın alma gücünün artmasına katkıda bulunacak ve böylece, yerli üreticiler için pazarı genişletecektir.

Örnek olarak, Akkuyu NGS içi referans bir santral olan Novovoronej NGS-2’nin çalıştığı Novovoronej şehrinin öyküsüdür.

Novovoronej NGS’nin 1. güç ünitesi 1964 yılında işletmeye alındı. O zamandan beri yeni üniteler yapıldı, teknolojiler geliştirildi... Novo-Gresovskiy adlı inşaat kampı (1957-58 yıllarında NGS inşaatının başlamasıyla kuruldu), 2018 itibarıyla 31 binden fazla nüfusu, gelişmiş altyapısı, ekonomisi ve rahat yaşam koşulları bulunan modern Novovoronej şehrine dönüştü.

Novovoronej’de 1200’den fazla işletme ve ticari kuruluş faaliyet yürütürken Novovoronej NGS’nin bulunduğu bölge, yoğun tarım, et ve süt hayvancılığı ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği alanıdır.

Rusya’nın VVER tipi reaktörlere sahip ilk NGS’si olan Novovoronej NGS, 54 yıldır yaklaşık 2.5 milyon nüfuslu Voronej Bölgesi’nin neredeyse tamamına elektrik enerjisi ve ısınma temin etmenin yanı sıra doğrudan NGS’de 4 bin kişilik istihdam, altyapıda ve diğer sektörel işletmelerde ise bin kişilik istihdam sağlar.


 


 

Enerji sektörüne ek olarak hangi sektörler gelişecektir

Modern NGS’nin inşası, uygun fiyatlı ve “temiz” elektriğin yanı sıra, yeni bir yaşam kalitesi sağlayarak, aslında ülkedeki yeni bir yüksek teknoloji sektörünün gelişmesine yol açmaktadır.

NGS inşası, hem NGS bünyesinde hem de yan iş sektörlerinde, altyapı gelişimine ve istihdam yerlerinin kurulmasına bir ivme kazandırır.

NGS’de ve yan iş sektöründe ya da tedarik zinciri şirketindeki iş, uzun yıllar için istikrarlı ve ilginç bir iş olduğundan dolayı, yerel halkın nükleer enerji alanında iyi bir eğitim alması için ek bir teşvik olacaktır.  

İşletme süresince NGS'nin 3.500 çalışanı ve NGS'dehi işyeri başına yan sektörlerde 10'a kadar iş yerinden dolayı, NGS bölgesine halk akını, satın alma gücü, yerel ürünler için pazarın büyümesi, otelcilik ve turizm de dâhil olmak üzere, hizmet sektörünün gelişmesi için teşviktir.

Brezilya’da, bölgede yaşam seviyesinin artırılması ve turizm sektöründeki gelişimin teşviki için çok önemli çıkan Angra NGS gibidir. Bir başka örnek ise, İspanya’da, Trillo NGS'nin Madrid'e (nüfus 3.050.000 kişi) 120 km uzaklıktadır. İspanya, turistlerin en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında olup, ülkede tüketilen elektriğin % 19,7'sini üreten 7 güç birimi ülkede işletilmektedir.

Enerji sektörüne ek olarak, nükleer teknolojiler, birçok endüstri alanlarında, araştırma çalışmalarında, tıpta ve tarımda kullanılmaktadır.

Böylece, izotoplar, toprağın fiziksel özelliklerini ve içinde depolanan besin öğelerini belirlemek, gübrelerin etkinliğini, toprak bilimi ve zirai kimyaya ilişkin diğer konuları incelemek için, yaygın olarak kullanılır.

Belirli bir aralıktaki iyonlaştırıcı radyasyon, tarımsal ürünlerin kalitesini artırmanın yanı sıra, tohum çimlenmesinin hızlanmasına, verimlerinin artmasına katkıda bulunan, uyarıcı etkiye sahiptir.

Nükleer teknolojiler, tarımsal ürün ıslahında, su temini ve su arıtımını iyileştirmek amacıyla kullanılır.

Onkolojik hastalıkların radyasyon tedavisi, erken tanı, radyofarmakoloji gibi, nükleer teknolojilerin tıptaki uygulamaları hakkında ayrıca söylemek gerekir. Dünyada nükleer tıp kullanan prosedürlerin hacmi muazzam ve büyümeye devam ediyor.

Nükleer teknolojilerin tarımda, su arıtmada, ilaçta, farmakolojide uygulama prensipleri, iyonlaştırıcı radyasyonun özelliklerine dayanmaktadır. Bu tür teknolojiler, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumundan öncelikli destek almaktadır.

 

 

Santralde üretilen elektrik, bölge sakinlerine ücretsiz veya indirimli fiyatlarla sağlanacak mı?
Tüketiciler için nihai fiyat, pazar tarafından belirlenir ve bu açıdan, herhangi bir pazarda olduğu gibi, kendi üretim hacmini pazara getiren her üretici, rekabetin artmasına, eksikliklerin önlenmesine ve dolayısıyla olası fiyat artışlarının sınırlandırılmasına katkıda bulunmaktadır.

4 ünitenin de işletime alınmasının sonra, Akkuyu NGS'nin yılda yaklaşık 35 milyar kWh üreteceği planlanmaktadır. Bu miktarın, bir yıl boyunca İstanbul gibi büyük bir şehrin elektriğinin % 90'ını sağlamak için yeterli olacaktır. Akkuyu NGS,Türkiye Cumhuriyeti’nin elektrik enerjisi ihtiyacının %10’unu karşılayacaktır.

Akkuyu NGS, üretilen elektriğin ortalama % 50'sini EÜAŞ devlet şirketine, geri kalan miktarını ise serbest piyasasında satacaktır.   

15 yıllık bir sürenin ardından, Akkuyu NGS’nin tüm üniteleri tarafından üretilen elektriğin tamamı, serbest piyasada satılacaktır.

Akkuyu Nükleer proje şirketinin, serbest piyasadaki elektrik satışından elde edilen gelirin % 20'sini Türkiye tarafına ödeyeceğini ve böylece, üretilen elektrik satışlarından elde edilen nakit gelirlerinin bir kısmını Türkiye Cumhuriyeti’ne iade edeceğini unutmamak gerekir
 

Yerleşim kasabaları (personel konaklama alanları) Gülnar ilçesinin yerleşim topraklarında mı olacak?
Evet, sahada çalışmaya gelenlerin çoğu, iş yerinin hemen yakınında, Gülnar ilçesi topraklarında yaşayacaktır. Ekonomik düşünceleri ve sağduyuyu bu şekilde önermektedir.  Türkiye’nin diğer bölgelerinden gelen çalışanlar ve iş seyahatinde bulunan çalışanlar için birkaç bin kişilik gerekli altyapıya sahip geçici yaşam kentinin inşaatı planlanmaktadır.  Bunun yanı sıra, NGS personelinin ve ailelerinin yerleştirilmesi için,  altyapıya da sahip, yaklaşık 4500 kişilik kalıcı kent inşa edilmesi planlanmaktadır. Yaşam alanları, oteller, mağazalar, okul ve ana okullar, tıbbı kuruluşlar, bankalar, kültür ve spor tesisler kurulacaktır.  Santralin ve civarındaki kentlerin altyapısını sağlayan tüm tesislerde isteyen ve ilgili yeterliğe sahip Mersin ve diğer yakın illerin sakinleri çalışacaktır.

 

0 Yorum

  Şu anda Hiç yorum bulunmamaktadır.

Yorum Yazın